کسب بالاترین بازده در شش ماه اول فعالیت صندوق با درآمد ثابت سبدگردان کاریزما

کسب رتبه نخست بازده در بین 36 صندوق با درآمد ثابت فعال در بازار سرمایه