کاریزما
سبد های
اختصاصی
صندوق های
سرمایه گذاری
مشاور
سرمایه گذاری
سایر خدمات
 • شناسایی کلیه فرصت های سرمایه گذاری برای هر مشتری و تنوع بخشی به سبد دارایی ها و درآمدهای وی، در راستای حداقل سازی ریسک با توجه به بازده مورد انتظار

  سودآوری
  هدفمند

  سودآوری<br>هدفمند
 • فعالیت کاریزما تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار و نیز ارائه گزارش های خاص به سرمایه گذار

  شفافیت
  در عملکرد

  شفافیت<br>در عملکرد
 • مدیریت دارایی و ثروت با تمرکز بر کسب بازدهی مناسب و با کیفیت

  مدیریت حرفه‌ای
  ثروت

  مدیریت حرفه‌ای<br>ثروت